šlept

šlept
šlèpt interj. , NdŽ, , GrvT32, šlépt (intensyviau) 1. 1 kartojant nusakomas šlepsėjimas: Šlépt šlépt su kaliošiais ateina DūnŽ. Šlèpt šlèpt – rodos, eina kažkas, naginėms apsiavęs Up. Pieną neša kaip muselė – visai nepagali: šlèpt šlèpt – visai neturi sveikatos Mlt. Visos žąsys šlèpt šlèpt klaiman Upn. 2. Ds, LTR(Žb), Grž, Rod nukritimui, nugriuvimui, atsitrenkimui nusakyti: Šlépt užkrito škurliai an galvos DūnŽ. Sūris šlèpt žemėn BM48(Skp). Šlept ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės BsPII323. Šlèpt in šikinės i pagriuvau Aps. Ta boba šlept ir atsisėdo į vežimą SI258. Tik šlept atsimušė į lempą vabalas ir nukrito ant stalo . 3. tekš (sudavimui kokiu minkštu daiktu nusakyti): Aš tik šlèpt vaikui kepure, ė tas rėkt! Ds. Šluotele šlèpt! Grv. 4. suteškėjimui nusakyti: Inejau prieminėn, koja trept, bala šlèpt Sem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Slept — Slept, imp. & p. p. of {Sleep}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • slept — [slept] the past tense and past participle of ↑sleep …   Dictionary of contemporary English

  • slept — slept; un·slept; …   English syllables

  • slept — [slept] vi., vt. pt. & pp. of SLEEP …   English World dictionary

  • slept — /slept/, v. pt. and pp. of sleep. * * * …   Universalium

  • slept — past and past part of SLEEP …   Medical dictionary

  • slept — the past tense and past participle of sleep1 …   Usage of the words and phrases in modern English

  • SLEPT — past and past part. of SLEEP. * * * past of sleep * * * /slept/, v. pt. and pp. of sleep. * * * slept /slept/ pat and pap of ↑sleep * * * slept UK US the past tense and past participle of sleep1 Thesaurus: irregular past tenses and past… …   Useful english dictionary

  • šlėpt — interj. 1. kartojant nusakomas sunkus šlepsėjimas: Šlėpt šlėpt nubėgo [šuo per balą] J.Balč. 2. sunkiam nukritimui, nugriuvimui nusakyti: Šlėpt ir sudribo kap vaško kumelaitė Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Slept — Sleep Sleep, v. i. [imp. & p. p. {Slept}; p. pr. & vb. n. {Sleeping}.] [OE. slepen, AS. sl?pan; akin to OFries. sl?pa, OS. sl[=a]pan, D. slapen, OHG. sl[=a]fan, G. schlafen, Goth. sl?pan, and G. schlaff slack, loose, and L. labi to glide, slide,… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”